PZS Bratislava
Pracovná zdravotná služba bratislava - pripravujeme novú stránku
PZS Bratislava
Pracovná zdravotná služba bratislava
- pripravujeme novú stránku

Oblasť
Bratislava, Trnava, Nitra

 

   

Čo je pracovná zdravotná služba (PZS) a požiarna ochrana (OPP) a aké povinnosti má zamestnávateľ (živnostiník, sro, as,..) v súvislosti s PZS a OPP?
Novelou zákona č. 355/2007 Z.z. z roku 2017 bola predefinovaná povinnosť zabezpečiť PZS pre zamestnávateľov. Čo to ale pre zamestnávateľov znamená?
Na tieto otázky sa pokúsime odpovedať na tejto stránke.

...

Čo je Pracovná zdravotná služba

info

dátum

Môže mi pracovná zdravotná služba dať pokutu?

Pracovné zdravotné služby nepôsobia represívne a nemôžu udelovať sankcie. Vypracovanie posudku je síce zo zákona povinné, ale sú koncipované ako poradné orgány. Majú vám pomôcť zabezpečiť podmienky pre zamestnanca práve tak, aby ste sa vyhli pokute v prípade kontroly štátnym úradom.

10.9.2019

Aké povinnosti má zamestnávateľ v zabezpečení PZS?

Z novelizácie zákona č. 355/2007 Z. z. vyplýva pre zamestnávateľa (sro, as, živnostníka) povinnosť zabezpečiť PZS pre svojich zamestnancov. Táto povinnosť platí už od prvého zamestnanca, ktorého firma zamestná. Aj v prípade, že ide o zamestnanie samotného konateľa, alebo majiteľa spoločnosti a aj vtedy, ak ide o čiastočný pracovný úväzok. Pracovná zdravotná služba ako nezavyslý a akreditovaný orgán vypracouje správu, ktorá upresňuje pracovné podmienky, ktoré musí zamestnávateľ zabezpečiť pre svojho zamestnaca.

7.10.2019

Koľko bežne stojí vypracovanie posudku PZS?

Cena posudku pracovnej zdravotnej služby záleží od spoločnosti, v akej si zlužbu objednáte. Odvíja sa od počtu pracovných pozícií, aké vykonávajú vaši zamestnanci (skladník, účtovníčka, upratovačka, ...) a od druhu vykonávanej práce (napríklad či používajú pri práci rizikové látky). Samozrejme, že ide iba o kmeňových zamestnancov a brigádnikov. Ak vám napríklad účtovníctvo zabezpečuje externá účtovníčka, tak pre ňu nemusíte zabezpečiť pracovné podmienky a teda ani vypracovať posudok pracovnej zdravotnej služby. Približný ohdad cien nájdete napríklad na stránke pracovnej zdravotnej služby Bratislava

7.10.2019

Musím mať posudok PZS vypracovaný pravidelne?

Toto záleží od toho, v akých skupinách sú zaradení vaši zamestnanci.
Ak máte zamestnancov iba v prvej kategórii (napríklad kancelárske práce) a nedôjde k významnej zmene počtu zamestnancov, tak nemáte žiadne ďalšie povinnosti. Ak máte zamestnancov z druhej a vyššej kategórie (napr. práca s potravinami, alebo nebezpečnými látkami), tak posudok musíte mať vypracovaný raz za 18 mesiacov a naviac každý rok v januári musíte o zamestnancoch z 2. kategórie podať hlásenie vášmu príslušnému úradu verejného zdravotníctva.
Či máte zamestnancov aj z inej ako 1. ketegórie a teda okrem posudku pracovnej zdravotnej služby pre vás plynie aj príslušná oznamovacia povinnosť, vám oznámi vo vypracovanom posudku váš spracovateľ PZS.

3.12.2019

Čo všetko mi PZS môže nariadiť?

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že PZS nič nenariaďuje. Je to poradná služba, aj keď zo zákona povinná, a dáva iba odporúčania. Zároveň ani nekontroluje dodržiavanie odporúčaní.
Samozrejme je dobré sa odporúčaniami riadiť a dodržať ich. Pretože ak vám na kontrolu príde inšpekcia, tak sa pravdepodobne bude zaujímať aj o to, či máte vypracovaný posudok pracovnej zdravotnej služby. Ak ho máte vypracovaný a všetky odporúčania vyplývajúce z auditu ste aplikovali v praxi, tak aj samotná inšpekcia bude o jednoduchšia a závery kontroly budú pre vás príjemnejšie.
Najčastejšie sa odporúčania tíkajú označenia fajčiarskych kútikov, umiestnenia lekárničok, zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok, usporiadania šatní (v prípade, že činnosť zamestnancov si vyžaduje prezlečenie do pracovného odevu).

3.12.2019


...

Čo je požiarna ochrana

Pripravujeme PZS a PO

Form


Vaše otázky (pripravujeme):

Pripravujeme

Text field

Zadaj heslo (pripravujeme(:

Pripravujeme

Password input

Zaujímam sa o: PZS: PO: PZS aj PO:

Pripravujeme

Select button

Má spoločnosť viac ako 5 zamestnancov: Áno Nie

Pripravujeme

Radio button

Pošli (pripravujeme):

Pripravujeme

Button SEND/CLEAR

Into k PZS a PO pre firmy, podnikateľov a zamestnávateľov